Pakiet Ysoft Safeq
print management suite

Scentralizowane zarządzanie drukowaniem i zautomatyzowane
podstawowe przepływy zadań poprawiające bezpieczeństwo
dokumentów, obniżające koszty usług drukowania i zwiększające
produktywność.

Kontroluj, zabezpieczaj i optymalizuj usługi drukowania w całej organizacji.

Zmniejszone koszty usług drukowania

Oszczędności dzięki wymuszaniu na użytkownikach zasad
rządzących drukowaniem i zmniejszonym kosztom infrastruktury.

Pull-printing z dowolnego urządzenia drukującego

Drukuj na dowolnym urządzeniu drukującym w środowisku firmy bez użycia sterowników drukarek ani korzystania z pomocy
działu IT.

Zwiększone bezpieczeństwo dokumentów

Dzięki wydrukowi wymagającemu uwierzytelnienia poufne dokumenty nie znajdą się w zasobnikach wyjściowych

Oparty na danych audyt drukowania

Śledzenie i analiza według użytkowników, działów lub lokalizacji oraz audyt wycieków bezpieczeństwa umożliwiające zrozumienie ogólnych trendów użycia.

Moduły systemu ysoft safeq do zarządzania drukowaniem

Uwierzytelnianie drukowania

Bezpieczny dostęp do urządzeń dzięki przypisanym prawom dostępu i przepływom zadań. Wymuszona identyfikacja użytkowników. 

Raportowanie

Oparte na faktach audyty wykorzystania drukowania, kopiowania i skanowania. Raporty wstępnie
zdefiniowane i niestandardowe. Raporty ekologiczne dostarczające danych na temat oszczędności zasobów. 

Core workflows

Precyzyjne przechwytywanie dokumentów do usługi Microsoft SharePoint, Dropbox Business, Dropbox Enterprise, folderu sieciowego lub na autoryzowany adres e-mail przy pomocy bezpiecznego przepływu zadań. 

Print roaming®

Bezpieczny pull-printing z dowolnej drukarki w
środowisku drukowania przy użyciu zaledwie jednego sterownika drukowania. Skalowalność od jednego biura do wielu oddziałów na całym świecie.  

Mechanizm oparty na regułach

Wstępnie zdefiniowana biblioteka typowych reguł zarządzania drukowaniem, takich jak wymuszony wydruk czarno-biały czy zamiana wydruku jednostronnego na dwustronny. 

Drukowanie mobilne

Obsługa inicjatyw BYOD, bezpiecznego drukowania mobilnego i drukowania przez gości. 

Środki i rozliczenias

Obsługa płatności za usługi, limitów stron i dokładnych rozliczeń według indywidualnych użytkowników, grup lub kodów rozliczeniowych/kodów projektów.

Client based print roaming™ (cbpr)

Architektura CBPR opracowana w celu zmniejszenia kosztów infrastruktury dzięki użyciu mniejszej liczby serwerów. 

Innowacyjna architektura
systemu ysoft safeq

Dzięki innowacyjnej i taniej architekturze, modułowemu oprogramowaniu i opcjonalnym dodatkom, pakiety YSoft SafeQ Print Management oferują pełną gamę rozwiązań do zarządzania drukowaniem i podstawowego przechwytywania dokumentów przeznaczonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Pakiet Ysoft SafeQ
print management suite ld (limited devices)

Dzięki innowacyjnej i taniej architekturze, modułowemu oprogramowaniu i opcjonalnym dodatkom, pakiety YSoft SafeQ Print Management oferują pełną gamę rozwiązań do zarządzania drukowaniem i podstawowego przechwytywania dokumentów przeznaczonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.