System Faksowy
RightFax

Elastyczny System wysyłający i odbierający faksy w formie
elektronicznej. Doskonale integruje się z systemami pocztowymi,
systemami pracy grupowej oraz maszynami wielofunkcyjnymi.
Prosty w obsłudze i administracji.

Charakterystyka

RightFax Video

RightFax Wersje systemu

Rightfax business server

Standardowo licencjonowany na nieograniczoną liczbę
użytkowników, jeden kanał faksowy (możliwość rozbudowy maksymalnie do 30 kanałów), klienta WWW.

 • System może byś rozbudowane o dodatkowe konektory takie jak:
 • MS Exchange Module (konektor do systemu poczty MS Exchange)
 • Lotus Notes Module (konektor do systemu poczty Lotus Domino)
 • MFP Module (konektor do maszyn wielofunkcyjnych)
 • PDF Module (konwerter PDF)
 • Inne*

Rightfax enteprise suite

Standardowo licencjonowany na nieograniczoną liczbę
użytkowników, jeden kanał faksowy (możliwość rozbudowy maksymalnie do 30 kanałów), klienta WWW.

Rightfax enteprise server

Standardowo licencjonowany na nieograniczoną liczbę użytkowników, jeden kanał faksowy (możliwość rozbudowy maksymalnie do 1024 kanałów), klienta WWW, RightFax Internet konektor do połączeń między serwerami RightFax, OCR konwerter, Secure Mail Gateway, moduł alertów i monitoringu.​​​​

 • System może byś rozbudowane o dodatkowe konektory takie jak:
 • MS Exchange Module (konektor do systemu poczty MS Exchange)
 • Lotus Notes Module (konektor do systemu poczty Lotus Domino)
 • MFP Module (konektor do maszyn wielofunkcyjnych)
 • PDF Module (konwerter PDF)
 • Inne*

Rightfax enteprise integration

Posiada wszystkie funkcjonalności systemu RightFax w wersji Enteprise Suite. Dodatkowo rozbudowany jest o: Integration Module, Connector for SAP (konektor do SAP).

Moduły systemu RightFax

 • RightFax MS Exchange Module (konektor do systemu Poczty MS
  Exchange).
 • RightFax Lotus Notes Module (konektor do systemu). 
 • RightFax PDF Module (Konwerter PDF).
 • RightFax Searchable PDF Module (Konwerter PDF, tworzy pliki
  przeszukiwalne).
 • RightFax MFP Module (Konektor do maszyn wielofunkcyjnych).
 • RightFax Document Delivery Channel (Dodatkowy kanał
  faksowy).
 • RightFax FoIP Enabler an existing Document Delivery Channel
  (aktywator FoIP).
 • RightFax Document Delivery Channel – FoIP Enabled (Dodatkowy
  kanał FoIP).
 • RightFax MS Exchange Module (konektor do systemu Poczty MS
  Exchange).
 • RightFax Lotus Notes Module (konektor do systemu). 
 • RightFax PDF Module (Konwerter PDF).
 • RightFax Searchable PDF Module (Konwerter PDF, tworzy pliki
  przeszukiwalne).
 • RightFax MFP Module (Konektor do maszyn wielofunkcyjnych).
 • RightFax Document Delivery Channel (Dodatkowy kanał
  faksowy).
 • RightFax FoIP Enabler an existing Document Delivery Channel
  (aktywator FoIP).
 • RightFax Document Delivery Channel – FoIP Enabled (Dodatkowy
  kanał FoIP).

RightFax to elastyczny system wysyłający i odbierający faksy w formie elektronicznej.