Business Intelligence to kolejny krok Twojej firmy w kierunku proaktywnego rozwoju.

Odkryj moc danych i przekształć je w strategiczne decyzje dzięki narzędziu BI nowej generacji

Teraz poprowadzimy Cię w podróż po świecie Business Intelligence 

Lemon Pro to zespół doświadczonych inżynierów oraz profesjonalna obsługa konsultantów BI. Doskonale rozumiemy specyfikę poszczególnych obszarów biznesowych oraz branż, zdajemy sobie sprawę, że nowoczesne systemy Business Intelligence [BI] wymagają stałego rozwoju tak aby nadążyć za dynamiką otoczenia biznesowego oraz zmieniającymi się potrzebami organizacji co do przetwarzanych danych. Outsourcing usług BI umożliwia przekazanie obowiązków lub zapewnienie firmie profesjonalnego wsparcia ad-hoc w obszarze całego procesu BI doświadczonym specjalistom z zespołu Lemon Pro.

Strategia Pięciu Kroków w Nowoczesnym BI

Wcześniej analiza biznesowa opierała się na statycznych raportach IT, bez aktualizacji w czasie rzeczywistym. Obecnie, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom BI, pracownicy mają dostęp do samoobsługowej analizy i mogą dzielić się aktualnymi danymi. Narzędzia BI automatyzują proces przekształcania danych w istotne informacje, wspomagając decyzje biznesowe.

Krok pierwszy

Platforma Business Intelligence integruje dane z różnorodnych źródeł w jeden wspólny system.

Krok drugi

Oprogramowanie do Business Intelligence strukturyzuje zbiory danych w modele analityczne lub kostki OLAP.

Krok Trzeci

Platforma Business Intelligence automatycznie przeprowadza eksplorację danych, umożliwiając wykrycie tendencji i anomalii.

Krok Czwarty

Narzędzia raportowe Business Intelligence przekształcają odkrycia w wizualizacje, dashboardy i raporty.

Krok piąty

Osoby decyzyjne korzystają z wizualizacji i dashboardów, aby podejmować decyzje w biznesie.

Co to jest Power BI?

To kompletny zestaw narzędzi klasy Business Intelligence, umożliwiający analizę danych w modelu on-premise i w chmurze. To narzędzie pozwala w intuicyjny sposób wizualizować i analizować dane na wszystkich poziomach organizacji. Dzięki usłudze Power BI, dane są dostępne w jednym miejscu bez względu na lokalizację i czas. Dodatkowo, korzystając z Power BI Mobile, użytkownicy mają również dostęp do danych z urządzeń przenośnych.

Power BI umożliwia integrację informacji z różnych źródeł, takich jak dowolne bazy danych, pliki, foldery, usługi Azure/AWS/GCP czy usługi webowe. Proces tworzenia raportów jest szybki i intuicyjny, a zakres raportów można dowolnie dostosowywać i udostępniać innym użytkownikom. Co ważne, usługa Power BI umożliwia efektywną pracę zespołową, w tym komentowanie analiz, alerty czy subskrypcje raportów, ustawianie procesów odświeżania danych oraz nanoszenie zmian w czasie rzeczywistym.

Wspieramy swoich klientów również w domenie Analityki BI oraz AI, oferując narzędzia:

Power BI – do czego służy?

Proste i efektywne zarządzanie danymi

Usługa Power BI umożliwia szybką integrację systemu Business Intelligence z istniejącymi narzędziami w firmie, zapewniając jednoczesny dostęp do dowolnych danych w organizacji.

–    Aplikacja Power BI Desktop, jak i wersja Power BI w chmurze oferują automatyczne oraz rozbudowane opcje pobieranie danych z różnych źródeł bez konieczności implementacji dodatkowych warstw pośrednich.

–    Dzięki łatwym w obsłudze pulpitom nawigacyjnym, Power BI umożliwia intuicyjną kontrolę wskaźników biznesowych [KPI], zarządzanie raportami oraz współdzielenie ich w ramach całej organizacji

–    Microsoft Power BI pozwala na tworzenie interaktywnych raportów, z łatwością udostępnianych członkom zespołu.

–    Zaawansowana wizualizacja danych w Power BI skraca czas generowania raportów i ułatwia analizę kluczowych metryk.

Analiza, modelowanie i publikacja danych

Usługa Power BI umożliwia tworzenie zaawansowanych modeli analitycznych, pracę z big data, integrację oraz przetwarzanie w elastycznym środowisku z wykorzystaniem usługi Microsoft Fabric czy Power Platform

–    Niezależnie od wielkości organizacji, Power BI gwarantuje szybką agregację, segmentację oraz implementację danych z różnych źródeł, umożliwiając przetwarzanie zbiorów danych bez względu na ich wielkość.

–    Pracując z Power BI, użytkownicy biznesowi mogą decydować samodzielnie, które źródła danych chcą integrować, eliminując koszty związane ze skomplikowanym procesem przygotowywania i  przetwarzania danych, redukując przy tym błędy ludzkie.

–    Dodatkowo, Power BI przyspiesza analizę danych w czasie rzeczywistym, ułatwiając podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych w oparciu o zawsze aktualne informacje.

–    Co istotne, pracując z Power BI, sam wybierasz, jakie źródła danych chcesz połączyć – pliki (np. excel, pdf, xlm, json, text), bazy danych (MS SQL, Oracle, PostgreSQL, MySQL, Amazon i inne), foldery (np. Sharepoint), usługi Azure/ MS OneLake / AWS / GCP, serwisy zewnętrzne (np. Microsoft Exchange, Dynamics 365, Salesforce, Google Analytics), media społecznościowe i inne.

Publikacja i udostępnianie raportów

Funkcje Power BI Desktop, Power BI Pro oraz Power BI Premium umożliwiają współdzielenie raportów w całej organizacji, a także udostępniania ich partnerom biznesowym

–    Bezpieczeństwo danych nie stanowi problemu, dzięki możliwości nadawania uprawnień dostępowych i dodatkowym zabezpieczeniom oferowanym przez Microsoft, chroniąc firmowe dane.

–    Intuicyjny interfejs Power BI sprawia, że każdy użytkownik, nawet bez zaawansowanych umiejętności technicznych czy analitycznych może łatwo, samodzielnie analizować dane w trybie self-service.

–    Narzędzia Microsoft Business Intelligence, czyli Power BI, pozwalają na zadawanie pytań w języku naturalnym, tworzenie interaktywnych raportów za pomocą funkcji drag&drop oraz przy wykorzystaniu AI z pomocą usługi MS Copilot.

Co Lemon Pro może zrobić dla Twojej firmy w obszarze BI z pomocą ekosystemu Ms Fabric i Power BI?

Wizualizacja danych

Power BI to narzędzie umożliwiające prowadzenie zaawansowanej analizy danych oraz prezentowanie wyników w formie interaktywnych raportów wielowymiarowych. Wizualizacja danych w atrakcyjny i przystępny dla użytkownika końcowego sposób ułatwia zrozumienie informacji, które są kluczowe dla organizacji, umożliwiając jednocześnie uzyskanie szerokiej gamy istotnych wniosków

Interaktywne raporty i pulpity nawigacyjne
W kontekście efektywnego funkcjonowania i rozwoju biznesu, nawet najdrobniejsze informacje mogą mieć kluczowe znaczenie. Power BI umożliwia tworzenie raportów oraz pulpitów nawigacyjnych, zawierających wizualizacje danych w postaci różnorodnych wykresów i diagramów, takich jak wykresy liniowe, kołowe, mapy i wiele innych. To zapewnia natychmiastowy wgląd w czynniki i parametry wpływające na wydajność organizacji. Dane w Power BI są dynamicznie aktualizowane, dostosowując się do bieżących zmian w danych. Pulpity nawigacyjne umożliwiają bieżący monitoring sytuacji w firmie, szybkie znalezienie odpowiedzi oraz natychmiastowe zapoznanie się z kluczowymi metrykami. Dzięki opcjom filtrowania danych ad hoc w raportach, użytkownik może skupić uwagę na istotnych informacjach. Funkcje wyróżniania, alertów czy subskrypcje pozwalają eksponować i nadzorować wybrane dane, a korzystając z możliwości zadawania pytań w języku naturalnym, można otrzymać zwizualizowane odpowiedzi. Proces tworzenia raportów i pulpitów nawigacyjnych odbywa się intuicyjnie za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść” [drag&drop]. Dostępna jest również bogata biblioteka nowoczesnych wizualizacji, a użytkownik może tworzyć własne wizualizacje dzięki narzędziom do motywów, formatowania oraz gotowych szablonów. Raporty i analizy stworzone w Power BI mogą być łatwo publikowane i udostępniane współpracownikom zarówno wewnątrz organizacji jak i na zewnątrz.
Budowa współdzielonych źródeł danych

Power BI zapewnia łatwą i intuicyjną możliwość wizualizacji oraz analizy kluczowych danych, stanowiących istotny składnik procesu tworzenia interaktywnych raportów. To narzędzie umożliwia import danych z różnorodnych źródeł, co pozwala na konwersję ich w przejrzyste raporty, dostarczając kompleksowych i precyzyjnych informacji, niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji w firmie.

Power BI umożliwia import plików programu Excel, plików CSV, a także danych z usług takich jak Microsoft Dynamics, Google Analytics, Salesforce i wiele innych. Dodatkowo, Power BI pozwala na nawiązanie połączenia z bazami danych lokalnie i w chmurze. Poprzez zapytania bezpośrednie, użytkownik może dynamicznie łączyć się z usługami takimi jak Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Spark on Azure HDInsight i SQL Server Analysis Services, MS OnLake i inne. Istnieje również opcja bezpośredniego połączenia z lokalnymi bazami danych SQL oraz z serwisami webowymi poprzez proste narzędzia obsługujące API.

Ciągły dostęp do danych
Umożliwiając ciągły dostęp do kluczowych danych, Power BI umożliwia podejmowanie decyzji z pewnością, że informacje są zawsze aktualne. Importowane do Power BI dane, wskazane przez użytkownika, mogą być automatycznie pobierane i odświeżane w czasie rzeczywistym. Istnieje również opcja ręcznego odświeżania danych oraz skonfigurowania harmonogramu, zapewniającego, że informacje są zawsze najświeższe. Szereg narzędzi w ramach MS Fabric umożliwia budowę wydajnych połączeń do dużych zbiorów danych nawet w czasie rzeczywistym. Dzięki subskrypcjom e-mail oraz alertom w aplikacjach mobilnych dostępnych na platformach Android, iOS i Windows, otrzymasz powiadomienia o wszelkich zmianach w danych, które są dla Ciebie istotne. To gwarantuje, że Ty i Twój system BI będziecie zawsze na bieżąco, gotowi do podejmowania trafnych decyzji biznesowych.
Modelowanie danych
Dzięki funkcji modelowania danych w Power BI, możesz efektywnie integrować rozproszone dane z różnych źródeł, tworząc dedykowane modele danych oraz atrakcyjne i przejrzyste raporty. W procesie tworzenia wielowymiarowych i miarodajnych raportów istotne jest korzystanie z różnorodnych źródeł danych, które mogą ze sobą korelować. Power BI umożliwia łączenie danych w łatwy oraz intuicyjny sposób dzięki potężnym, ale intuicyjnym funkcjom modelowania. Dzięki funkcji modelowania danych możliwe jest również tworzenie niestandardowych obliczeń, co umożliwia wyświetlanie konkretnych segmentów danych zgodnie z indywidualnymi potrzebami i celami analizy.
Analiza danych
Power BI rewolucjonizuje tradycyjne podejście do analizy danych, które dotychczas było zarezerwowane dla specjalistów IT, analityków i programistów. Dzięki wizualizacji danych, analiza staje się prostą i intuicyjną czynnością, a znajomość programu Excel dodatkowo umożliwia szybką migrację do nowego narzędzia i jeszcze bardziej precyzyjne eksplorowanie danych. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, analiza danych zaimportowanych do Power BI nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Dzięki wizualnym raportom, praktycznie każdy może sprawnie i z zrozumieniem zgłębiać dostępne informacje. Wizualizacja danych sprzyja zrozumieniu, wnioskowaniu, a w rezultacie podejmowaniu mądrych decyzji. Power BI oferuje zaawansowane funkcje, takie jak szybkie miary, grupowanie, prognozowanie czy klastrowanie umożliwiają dokładniejszą analizę danych oraz odkrywanie wcześniej niewidocznych wzorców występujących w firmie. Użytkownicy zaawansowani zyskują pełną kontrolę nad modelami danych czy miarami dzięki zaawansowanemu językowi formuł DAX. Wszystko to sprawia, że analiza danych staje się bardziej dostępna i efektywna niż kiedykolwiek wcześniej.
Dystrybucja wiedzy
Power BI, jako rewolucyjne narzędzie, umożliwia skupienie, wizualizację i analizę danych w sposób niezwykle naturalny i intuicyjny. Raporty, które zawierają kluczową wiedzę dla organizacji, mogą być łatwo publikowane i udostępniane współpracownikom. Bo przecież dane zyskują największą wartość, gdy można się nimi dzielić, wspólnie interpretować i konsultować z pozostałymi pracownikami organizacji. Ekosystem Power BI oraz Fabric umożliwia budowę kompleksowo zarządzanej warstwy danych, tworząc uniwersalne, rzetelne i wiarygodne jedno źródło prawdy w organizacji, wzbogacone o narzędzia wspomagające pracę z danymi m.in o Data Governance.