Edukacja w zakresie cyberbezpieczeństwa dla firm – czy warto?

W poniższym artykule odpowiemy na pytanie, co to jest cyberbezpieczeństwo, jak zadbać o nie w firmie i czy edukacja w tym zakresie jest potrzebna. Cyfryzacja jest obecna praktycznie w każdej dziedzinie prowadzenia działalności. Wspomaga między innymi sprzedaż, księgowość, planowanie i prowadzenie produkcji, służy do raportowania i wielu innych działań. Wszystko to ułatwia pracę, ale jednocześnie naraża na niebezpieczeństwo cyberataków firmowe dane i infrastrukturę informatyczną. Jak więc dbać o cyberbezpieczeństwo?

Czym jest cyberbezpieczeństwo?

Cyberbezpieczeństwo, zwane też bezpieczeństwem IT jest zbiorem praktyk, technik oraz technologii mających na celu ochronę sieci informatycznych wraz z danymi, urządzeniami i programami użytkowymi w danej sieci przed atakami hakerskimi, uszkodzeniami lub nieautoryzowanym dostępem.

Cyberbezpieczeństwo w firmie — co chronić?

Przedsiębiorstwa zdając sobie sprawę, czym jest cyberbezpieczeństwo dla ich spokojnego funkcjonowania, przywiązują do niego dużą wagę. Mimo to wiele z nich nie posiada odpowiednich rozwiązań. Według ubiegłorocznego raportu dostawcy oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa — Check Point Software Technologies aż w 87% ataków wykorzystano znane już luki zabezpieczeń, a w 46% przypadków pracownicy pobrali złośliwe aplikacje, które spowodowały zagrożenie bezpieczeństwa sieci i danych.

Zadbanie o cyberbezpieczeństwo firmy wymaga kompleksowych i spójnych działań. Sam program antywirusowy na komputerach firmowych to zdecydowanie za mało. Bezpieczna firma to taka, która tworzy i posiada:

 • zabezpieczenia techniczne swojej sieci,
 • przemyślaną architekturę systemowo-serwerową,
 • zabezpieczenia wszelkich baz danych,
 • system kopii zapasowych,
 • techniki zabezpieczania stacji roboczych i urządzeń mobilnych,
 • sprawny monitoring całej sieci wewnętrznej,
 • bezpieczne połączenia zdalne z serwerem firmowym,
 • reguły zarządzania dostępem do firmowych danych,
 • fizyczną ochronę dostępu do serwerowni czy innych kluczowych dla bezpieczeństwa IT pomieszczeń,
 • system regularnych szkoleń pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Rodzaje zagrożeń cyberbezpieczeństwa firmowego

Cyberbezpieczeństwo firm może być zagrożone przez ataki zewnętrzne lub wewnętrzne. Te pierwsze są efektem działań przestępców, podczas gdy drugie wynikają często z nieświadomych działań. Oczywiście mogą zdarzać się także przypadki umyślnego działania pracowników na szkodę firmy, ale najczęściej do ściągnięcia wirusa, podejrzanej aplikacji czy ujawnienia danych dochodzi przypadkiem wskutek braku wiedzy o zagrożeniach w sieci.

Dużym wyzwaniem jest dostosowywanie zabezpieczeń o coraz skuteczniejszych i bardziej skomplikowanych metod cyberataków zewnętrznych. Wyróżnić można następujące typy zagrożeń cyberbezpieczeństwa:

 • atak DDoS – ma na celu uniemożliwienie dostępu albo spowolnienie działania usług sieciowych, np. strony internetowej. Przeprowadzany jest przez kilka komputerów jednocześnie za pomocą urządzeń przejętych dzięki użyciu trojanów lub botów,
 • boty i trojany – mają za zadanie przejęcie kontroli nad urządzeniem, do którego się dostaną lub wyłudzenie danych. To właśnie one najczęściej są nieświadomie ściągane przez pracowników przedsiębiorstw,
 • atak siłowy (ang. brute-force) – najprostsza metoda zagrożenia, bazująca na niskim poziomie bezpieczeństwa haseł firmowych. Przy pomocy specjalnego oprogramowania hakerzy generują hasła, wypróbowując je aż do momentu znalezienia właściwego,
 • ransomware – coraz popularniejsza metoda wśród hakerów, którą można porównać do porwania dla „okupu”. Polega na szyfrowaniu danych i żądania pieniędzy za przywrócenie do nich dostępu,
 • phishing – jedna z najpowszechniejszych metod wyłudzania danych, polegająca na podszywaniu się pod zaufane dla użytkownika źródło, np. e-mail wyglądający do złudzenia jak ten przychodzący od kontrahentów czy instytucji publicznych,
 • pharming – jest to odmiana phishingu, wykorzystująca do wyłudzania danych fałszywe strony internetowe wyglądające zupełnie jak ich oryginalne odpowiedniki.

Podstawowe sposoby ochrony cyberbezpieczeństwa w firmie

Dla zapewnienia bezpieczeństwa IT w danej organizacji ważna jest świadomość zagrożeń, to, czego używa się do ochrony sieci oraz przestrzeganie przez wszystkie osoby polityki ochrony danych. Jako podstawowe zasady bezpieczeństwa firmy można zastosować:

 • tworzenie silnych haseł dostępowych — powinny mieć odpowiednią długość (im dłuższe, tym trudniejsze do złamania), zawierać duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne. Nie wolno używać tych samych haseł do wielu baz danych, a te istniejące trzeba regularnie zmieniać. Należy też zwrócić uwagę pracownikom, aby nie używali haseł prywatnych do systemów firmowych, nie zapisywali ich jako pliki tekstowe na komputerze czy na widocznych kartkach i notatkach,
 • stosowanie VPN podczas korzystania z publicznych sieci — praca zdalna lub hybrydowa jest coraz powszechniejsza, często jest ona także wykorzystywana w podróżach lub delegacjach. Z tego względu do używania sieci Wi-Fi w kawiarniach, na lotniskach czy innych obiektach użyteczności publicznej należy każdorazowo stosować firmową sieć VPN,
 • szkolenia i kursy z zakresu cyberbezpieczeństwa — pracownicy muszą znać i zdawać sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie ze sobą stosowanie przez hakerów phishingu i pharmingu, mechanizmów socjotechnicznych czy jak zwracać uwagę na fałszywe maile niebędące spamem. Szkolenia tego rodzaju warto przeprowadzać regularnie, korzystając z pomocy specjalistów od zapewniania bezpieczeństwa IT jak Lemon Pro.

Edukacja firmy — czy warto?

Edukacja stanowi podstawę bezpieczeństwa informatycznego w firmie. Wyedukowany i świadomy potencjalnych zagrożeń pracownik nie jest już najsłabszym ogniwem systemu, a staje się pierwszą linią jego obrony. Wiedza o zagrożeniach daje dużo lepsze efekty niż obowiązek przestrzegania niezrozumiałych reguł i procedur. Odpowiedź na pytanie, czy warto stawiać na edukację firmy, musi więc być twierdząca.

Cykliczne spotkania ze specjalistą do spraw cyberbezpieczeństwa zagwarantują firmie wiedzę o największych zagrożeniach, a także pozwolą na jej bieżącą aktualizację. Przestępcy ciągle szukają nowych sposobów ułatwiających ataki, dlatego informacje o nich muszą być stale aktualizowane. Dzięki temu zarządzanie bezpieczeństwem informacji firmowej będzie łatwiejsze.

Podsumowanie

Cyberbezpieczeństwo w firmie jest kluczową kwestią dla jej właściwego funkcjonowania, dlatego należy dbać o nie we wszystkich możliwych aspektach, od zabezpieczeń sieciowych aż po edukację pracowników.

Warto postawić na kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie, które zapewnia Lemon Pro. Przeprowadzamy audyty, analizujemy powiadomienia z systemów pod kątem bezpieczeństwa i dzielimy się wiedzą, szkoląc, jak bronić się przed phishingiem czy atakami socjotechnicznymi. Wyposażona w odpowiednie narzędzia i wiedzę firma jest bezpieczna w sieci.