Jak poprawnie tworzyć kopie zapasowe w firmie?

Współczesne firmy opierają swoje działalności głównie na wszelkiego rodzaju danych. Tworzenie kopii zapasowej ma więc ogromne znaczenie, bo zabezpiecza przed ich utratą, która może pociągać za sobą mnóstwo konsekwencji, zarówno finansowych, jak i logistycznych. W artykule omówimy rodzaje kopii zapasowych i sposoby ich wykonywania.

Tworzenie kopii zapasowej danych w firmie – dlaczego warto ją robić?

Przy ogromnej liczbie ataków hakerskich w celu pozyskania danych przydatność tworzenia kopii zapasowych w firmie jest oczywista. Cyberprzestępczość to nie jedyna przyczyna utraty danych. Zgubienie sprzętu firmowego przez pracownika, kradzież, awaria, zdarzenie losowe jak zalanie czy pożar, to równie groźne dla danych firmowych zdarzenia.

Niezależnie od tego, w jaki sposób doszło do utraty danych, ich brak powoduje straty finansowe, wizerunkowe oraz zastój w firmie. Przekonał się o tym każdy, kogo taka sytuacja spotkała. Pracownia SW Research podczas badania z marca 2021 r. na próbie 1000 firm, ustaliła, że tylko 24% z nich wykonuje regularnie backup danych w firmie, a aż 26% nie robi go wcale. 17% ankietowanych przyznało, że zaczęło tworzyć pełne kopie zapasowe po doświadczeniu związanym z utratą danych.

Rodzaje kopii zapasowych

Istnieje wiele typów kopii zapasowych, które firmy mogą stosować zależnie od swoich potrzeb i możliwości sprzętowych oraz organizacyjnych. Oto cztery najpowszechniejsze rodzaje kopii zapasowych i ich cechy.

  1. Pełny backup, czyli kompleksowa kopia zapasowa wszystkich danych firmowych. To najpopularniejszy i najbardziej pewny sposób na ich odzyskanie w razie utraty. Jego wykonanie wymaga jednak dużo czasu, a kopia zajmuje dużo miejsca na nośnikach.
  2. Backup dyferencjalny, w którym tworzy się kopie zapasowe tylko tych danych, które zostały zmodyfikowane od ostatniego razu. Jest to prostsze rozwiązanie, oszczędzające czas i miejsce na dysku, ale odzyskiwanie utraconych danych zajmuje więcej czasu.
  3. Backup przyrostowy, czyli tworzenie tylko kopii zapasowych danych dodanych od ostatniego backupu. Jest najszybszym ze sposobów, który wymaga jednak wcześniejszego utworzenia pełnej kopii zapasowej. Samo odtworzenie wszystkich danych jest tutaj też najbardziej pracochłonne.
  4. Backup syntetyczny to kopia zapasowa stworzona na podstawie pozostałych najbardziej aktualnych rodzajów backupu, a nie aktualnego stanu systemu.

Jak zrobić kopię zapasową danych w firmie?

Zanim wybrany zostanie rodzaj kopii zapasowych w firmie, warto ustalić politykę i zasady ich tworzenia. Podczas ich opracowywania trzeba uwzględnić między innymi mechanizmy tworzenia kopii, planowany czas ich odzyskiwania, typ danych chronionych czy rodzaj nośnika, na którym mają być przechowywane.

Jak zatem zrobić kopię zapasową? Skuteczną metodą tworzenia kopii zapasowych jest model 3-2-1, gdzie:

  • 3 oznacza konieczność posiadania trzech egzemplarzy danych firmowych, czyli w praktyce co najmniej dwóch kopii zapasowych,
  • 2 oznacza użycie co najmniej dwóch różnych technologii przechowywania danych. Mogą być umieszczone np. na zewnętrznym bądź wewnętrznym dysku twardym, płytach CD czy kartach SD,
  • 1 oznacza przechowywanie przynajmniej jednej kopii zapasowej w chmurze. Ten sposób zabezpiecza dane na wypadek utraty lepiej niż nośniki fizyczne, które mogą ulec zniszczeniu lub zostać skradzione.

Chmura dla firm to najbezpieczniejszy rodzaj tworzenia kopii zapasowych. Należy więc zadbać, aby przynajmniej najważniejsza część danych się w niej znalazła. Dane umieszczone w chmurze są zaszyfrowane i dostęp do nich ma tylko upoważniona osoba w firmie. Można z nich korzystać niezależnie od miejsca pobytu, co jest ważne w przypadkach oddziałów firm prowadzonych w różnych lokalizacjach. To rozwiązanie jest również korzystne ze względu na ograniczenie kosztów związanych z infrastrukturą IT. Taką obsługę informatyczną firm w Warszawie i całym kraju, prowadzi nasz zespół doświadczonych w branży specjalistów.

Jak często należy wykonywać kopie zapasowe danych?

Odpowiedź na pytanie, jak często należy wykonywać kopie zapasowe danych, jest indywidualną sprawą firm. Zwykle jest ona uzależniona od odpowiedzi na pytanie, na jakie ryzyko utraty danych mogą sobie one pozwolić. Jeśli Twoim celem jest bezpieczna firma to zabezpieczenie przed utratą danych ma być maksymalne, trzeba je wykonywać codziennie. Część przedsiębiorców ustala cotygodniowy lub comiesięczny cykl tworzenia kopii zapasowej dysku.

Obok wykonywania kopii zapasowych bardzo ważna jest kwestia ich odtwarzania, czyli cykliczna weryfikacja poprawności i procedur odzyskiwania danych.

Podsumowanie

Regularne tworzenie backupu powinno być normą w każdej firmie. Przechowywanie danych w sposób bezpieczny i gwarancja szybkiego dostępu do nich to sprawy, które warto powierzyć profesjonalnym firmom. Taką opiekę informatyczną dla firm w Warszawie i całym kraju, świadczymy w ramach naszej działalności. Z nami dane firmowe są bezpieczne.